Enter your KapCon 2018 username.
Enter the password that accompanies your username.